Kategorie

Informacja

Zakład Komunalny w Jasienicy w dniach 1-3 maja 2024 r. oraz 30-31 maja 2024 r. będzie nieczynny w związku z przypadającymi świętami. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu informujemy, że 2 oraz 31 maja 2024 r. będą dniami dodatkowo wolnymi od pracy. Dni te…

Odczyty

Informujemy, że został uruchomiony numer telefonu komórkowego, na który można zgłosić wskazanie wodomierza (SMS, zdjęcie): 453 680 140. Podając stan licznika wodomierzowego, prosimy o podanie następujących danych: imienia i nazwiska (lub nazwy firmy) oraz adresu, gdzie zamontowany jest wodomierz. Przypominamy,…

Informacja

Zakład Komunalny w Jasienicy w dniu 15 sierpnia 2023 r. będzie nieczynny w związku z przypadającym świętem. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu informujemy, że 14 sierpnia 2023 r. będzie dniem dodatkowo wolnym od pracy. Dzień ten zostanie odpracowany 5 sierpnia 2023 r. tj. w sobotę.…

Zmiana cennika

Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, że od dnia 5 czerwca 2023 roku obowiązuje nowy cennik opłat za usługi świadczone w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie…

Informacja

Zakład Komunalny w Jasienicy w dniu 8 czerwca 2023 r. będzie nieczynny w związku z przypadającym świętem. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu informujemy, że 9 czerwca 2023 r. będzie dniem dodatkowo wolnym od pracy. Dzień ten zostanie odpracowany 17 czerwca…

Zmiana cennika

Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, że od dnia 09 czerwca 2022 roku obowiązuje nowy cennik opłat za czynności, wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasienica.

Zakład Komunalny w Jasienicy ponownie otwarty dla mieszkańców

Od poniedziałku 14 lutego 2022 r. Zakład Komunalny w Jasienicy wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców. Przywrócona zostaje także obsługa w kasie Zakładu. Obsługa realizowana będzie na parterze budynku w wyznaczonym do tego miejscu. Zachęcamy mieszkańców do płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej…