FINANSOWANIE PROJEKTU

“Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”

Beneficjent: Gmina Jasienica
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 32 336 672,70 PLN
Dotacja z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności: 19 709 699,82 PLN
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 4 683 093,06 PLN
Pozostała część kosztów pokryta ze środków własnych Beneficjenta (Gminy Jasienica).