WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, że od dnia 22 listopada 2021 roku obowiązuje nowy cennik opłat za świadczone usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Jasienica i transportu nieczystości ciekłych.

W tabeli poniżej znajdują się nowe ceny zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy nr ZK.021.25.2021 z dnia 10.11.2021r.:

LpJednostka miaryPrzedmiotCena kompletu brutto
1kpl.1 m386,00 zł
2kpl.2 m3110,00 zł
3kpl.3 m3120,00 zł
4kpl.4 m3128,00 zł
5kpl.5 m3144,50 zł
6kpl.6 m3167,40 zł
7kpl.7 m3188,30 zł
8kpl.8 m3207,20 zł
9kpl.9 m3233,10 zł
10kpl.10 m3249,00 zł
11kpl.11 m3273,90 zł
12kpl.12 m3298,80 zł
13kpl.13 m3323,70 zł
14kpl.14 m3348,60 zł
15kpl.15 m3373,50 zł
16kpl.16 m3398,40 zł
17kpl.17 m3423,30 zł
18kpl.18 m3448,20 zł
19kpl.19 m3473,10 zł
20kpl.20 m3498,00 zł
Cennik wywozu nieczystości obowiązujący od 22 listopada 2021r.

Stawki w powyższej tabeli obowiązują od 22 listopada 2021r.

Wprowadzenie nowej stawki za wywóz ścieków wynika z konieczności dostosowania pobieranych opłat do faktycznie ponoszonych kosztów związanych z odbiorem i zrzutem ścieków.

Płatności za wywóz ścieków można dokonywać na konto Zakładu Komunalnego w Jasienicy o nr 98 8117 0003 0001 2784 2000 0010. W tytule przelewu prosimy o wpisanie nr faktury która ma zostać rozliczona.

Cena wywozu osadu obowiązuje od dnia 11.10.2019 roku:

  • Wywóz osadu z oczyszczalni przydomowej 59,69 złotych brutto/m3
  • Więcej informacji na stronie głównej w zakładce “Aktualności i komunikaty” – Zarządzenie nr ZK.021.18.2019

Wywóz nieczystości odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu w godzinach:

  • Poniedziałki 7:00 – 15:00
  • Wtorki 7:00 – 17:00
  • Środy 7:00 – 15:00
  • Czwartki 7:00 – 15:00
  • Piątki 7:00 – 13:00