TARYFY


INFORMACJA W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ REALIZOWANEGO PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Stosownie do art. 24e ust.3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr C.RZT.70.5.2024 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy, na okres 3 lat. W/w taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 4 kwietnia 2024 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 12 kwietnia 2024 roku.

INFORMACJA W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REALIZOWANEGO PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Stosownie do art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją z dnia 07 lutego 2024 roku ( znak sprawy: GL.RZT.70.127.2023 ) zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy na okres 3 lat, jednocześnie orzekając o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Okres ten został skrócony do dnia, w którym wejdzie w życie taryfa zatwierdzona w w/w decyzji. Zatwierdzona taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 15 lutego 2024 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 23 lutego 2024 roku.

W związku z Uchwałą Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 roku ostateczna cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w okresie pierwszego roku obowiązywania nowej taryfy tj. od 23 lutego 2024 roku do 22 lutego 2025 roku wynosi 15,32 zł brutto za m3.

Załączniki:

INFORMACJA W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REALIZOWANEGO PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Stosownie do art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją z dnia 19 stycznia 2022 roku ( znak sprawy: GL.RZT.70.216.2021 ) zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy na okres 3 lat, jednocześnie orzekając o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Okres ten został skrócony do dnia, w którym wejdzie w życie taryfa zatwierdzona w w/w decyzji. Zatwierdzona taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 27 stycznia 2022 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 4 lutego 2022 roku.

W związku z Uchwałą Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 roku ostateczna cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w okresie pierwszego roku obowiązywania nowej taryfy tj. od 4 lutego 2022 roku do 3 lutego 2023 roku wynosi 11,05 zł brutto za m3.

W związku z Uchwałą Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 roku ostateczna cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w okresie pierwszego roku obowiązywania nowej taryfy tj. od 4 lutego 2023 roku do 3 lutego 2024 roku wynosi 11,05 zł brutto za m3.

Załączniki:

INFORMACJA W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ REALIZOWANEGO PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Stosownie do art. 24e ust.3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RZT.70.42.2021 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy, na okres 3 lat. W/w taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 7 maja 2021 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 15 maja 2021 roku.

Załączniki


INFORMACJA W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REALIZOWANEGO PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Stosownie do art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją z dnia 27 sierpnia 2019 roku ( znak sprawy: GL.RZT.070.2.6.2019 ) zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy na okres 3 lat, jednocześnie orzekając o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Okres ten został skrócony do dnia, w którym wejdzie w życie taryfa zatwierdzona w w/w decyzji. Zatwierdzona taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10 września 2019 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 18 września 2019 roku.

W związku z Uchwałą Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 roku ostateczna cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w okresie pierwszego roku obowiązywania nowej taryfy tj. od 18 września 2019 roku do 17 września 2020 roku wynosi 9,20 zł brutto za m3.

W związku z Uchwałą Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 roku ostateczna cena za odprowadzenie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w okresie drugiego roku obowiązywania taryfy tj. od 18 września 2020 roku do 17 września 2021 roku wynosi 9,27 zł brutto za m3.

W związku z Uchwąłą Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 roku ostateczna cena za odprowadzenie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w okresie trzeciego roku obowiązywania taryfy tj. od 18 września 2021 roku do 17 września 2022 roku wynosi 9,33 zł brutto za m3.


INFORMACJA W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ REALIZOWANEGO PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Stosownie do art. 24e ust.3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RET.070.7.32.2018.EK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy, na okres 3 lat. W/w taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24 maja 2018 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 01 czerwca 2018 roku.

Załączniki


IFORMACJA W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REALIZOWANEGO PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Stosownie do art. 24e ust.3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RET.070.7.174.2018EK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy, na okres 3 lat. W/w taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 25 maja 2018 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 02 czerwca 2018 roku.

W związku z Uchwałą Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 roku ostateczna cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w okresie od 02 czerwca 2018 roku do 01 czerwca 2019 roku wynosi 8,88 zł brutto/ m3 .

Przypominamy, że zgodnie z w/w Taryfą oraz Uchwałami Rady Gminy ostateczna cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców od dnia 02 czerwca 2019 roku wynosi 8,92 zł brutto/ m3.

Załączniki


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

W związku z wejściem w życie w dniu 12 grudnia 2017 r. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, na podstawie art. 9 taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc do czasu zatwierdzenia nowych taryf.


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/540/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r., Uchwałą nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniem nr ZK.021.18.2017 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 7 grudnia 2017 r., od dnia 01.01.2018 r. wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków wyniesie:

1) Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miar

Cena netto

cena z VAT 8%

1

GRUPA I - wszyscy odbiorcy

zł/m3

7,90 zł

8,53 zł

2) Wysokość stawek opłaty abonamentowej:

Lp.

Grupa taryfowa

Jednostka

Okres rozliczeniowy

Cena netto

Cena brutto (z VAT)

GRUPA I (wszyscy odbiorcy) Sposób rozliczeń:

1.

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego odczytywanych przez Zakład Komunalny w Jasienicy.

zł/odbiorca/m-c

miesięczny

16,86 zł

18,21 zł

zł/odbiorca/2 m-ce

dwumiesięczny

23,19 zł

25,05 zł

2.

W rozliczeniach w oparciu o wskazania każdego wodomierza dodatkowego, w tym wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, odczytywanych przez Zakład Komunalny w Jasienicy.

zł/odbiorca/m-c

miesięczny

10,53 zł

11,37 zł

zł/odbiorca/2 m-ce

dwumiesięczny

10,53 zł

11,37 zł

3.

W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz odczytów wodomierzy otrzymywanych z AQUA S.A.

zł/odbiorca/m-c

miesięczny

12,48 zł

13,48 zł

zł/odbiorca/m-c

dwumiesięczny

18,81 zł

20,31 zł

4.

W rozliczeniach w oparciu o wskazania każdego wodomierza dodatkowego otrzymywane z AQUA S.A.

zł/odbiorca/2 m-ce

miesięczny

6,15 zł

6,64 zł

zł/odbiorca/m-c

dwumiesięczny

6,15 zł

6,64 zł

Załączniki


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/503/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 października 2017 r. oraz Zarządzeniem nr ZK.021.15.2017 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 31 października 2017 r., przedłuża się do dnia 31 grudnia 2017 roku czas obowiązywania dotychczasowych cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Załączniki:


CENA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/415/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30.03.2017 roku oraz Zarządzeniem nr ZK.021.6.2017 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 05.04.2017r., od dnia 22.05.2017r. wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy wyniesie:

Cena za 1m3 dostarczanej wody – 10,17 zł brutto

Opłata abonamentowa na odbiorcę za miesiąc – 12,03 zł brutto

Załączniki:


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/334/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016r., Uchwałą nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016r. oraz Zarządzeniem nr ZK.021.14.2016 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 26 października 2016r., od dnia 01.12.2016r. wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców wyniesie:

1) Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miary

cena netto

cena z VAT 8%

1. 

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy

zł/m3

7,87 zł

8,50 zł

2.

Przemysł

zł/m3

10,41 zł

11,24 zł

2) Wysokość stawek opłaty abonamentowej:

Lp.

Grupa taryfowa

Jednostka

Okres rozliczeniowy

Cena netto

cena brutto (z VAT 8%)

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
Przemysł
Sposób rozliczeń:

1.

w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego odczytywanych przez Zakład Komunalny w Jasienicy

zł/odbiorca/m-c

miesięczny

13,33 zł

14,40 zł

zł/odbiorca/2m-ce

dwumiesięczny

21,99 zł

23,75 zł

2.

w rozliczeniach w oparciu o wskazania każdego wodomierza dodatkowego, w tym wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, odczytywanych przez Zakład Komunalny w Jasienicy

zł/odbiorca/m-c

miesięczny

6,72 zł

7,26 zł

zł/odbiorca/2m-ce

dwumiesięczny

8,77 zł

9,47 zł

3.

w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz odczytów wodomierzy otrzymywanych z AQUA S.A.

zł/odbiorca/m-c

miesięczny

11,29 zł

12,19 zł

zł/odbiorca/2m-ce

dwumiesięczny

17,90 zł

19,33 zł

4.

w rozliczeniach w oparciu o wskazania każdego wodomierza dodatkowego otrzymywane z AQUA S.A.

zł/odbiorca/m-c

miesięczny

4,68 zł

5,05 zł

zł/odbiorca/2m-ce

dwumiesięczny

4,68 zł

5,05 zł

Załączniki:


CENA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Zgodnie z Zarządzeniem nr ZK.021.3.2016 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 09.05.2016r., od dnia 22.05.2016r. wysokość ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy wyniesie:

Cena za 1m3 dostarczanej wody – 9,99 zł brutto

Opłata abonamentowa na odbiorcę za miesiąc – 11,10 zł brutto


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Zarządzeniem nr ZK.021.16.2015 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 16.11.2015r., od dnia 01.12.2015r. wysokość cen za odprowadzanie ścieków dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców wynosi:

gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy (jednostki sfery budżetowej, jednostki użyteczności publicznej, wyznaniowej, stowarzyszenia, itp.) – 7,97 zł brutto/ m3
przemysł (podmioty prowadzące działalność gospodarczą) – 10,59 zł brutto/ m3.

Załączniki