Informujemy, że został uruchomiony numer telefonu komórkowego, na który można zgłosić wskazanie wodomierza (SMS, zdjęcie): 453 680 140.

Podając stan licznika wodomierzowego, prosimy o podanie następujących danych: imienia i nazwiska (lub nazwy firmy) oraz adresu, gdzie zamontowany jest wodomierz.

Przypominamy, że istnieje również możliwość wysłania odczytu na adres email: odczyty@komunalny.jasienica.pl .