Od poniedziałku 14 lutego 2022 r. Zakład Komunalny w Jasienicy wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców. Przywrócona zostaje także obsługa w kasie Zakładu.

Obsługa realizowana będzie na parterze budynku w wyznaczonym do tego miejscu.

Zachęcamy mieszkańców do płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub przelewów bankowych na rachunek bankowy Zakładu Komunalnego w Jasienicy: 98 8117 0003 0001 2784 2000 0010 lub w przypadku faktur za kanalizację na wskazany w nich rachunek bankowy.

Prosimy aby sprawy niewymagające osobistej wizyty (zapisy na wywóz), w miarę możliwości załatwiać poprzez funkcjonujące kanały komunikacji elektronicznej, telefonii stacjonarnej, korespondencyjnie lub korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się po prawej stronie przy wejściu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 33 815 37 29

Przypominamy również o konieczności zachowania środków ostrożności, dezynfekcji rąk i używania masek ochronnych.

W trosce o zdrowie mieszkańców apelujemy, by do budynku wchodzić pojedynczo.