Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, że od dnia 5 czerwca 2023 roku obowiązuje nowy cennik opłat za usługi świadczone w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jasienica.

Więcej informacji oraz cennik dostępne w zakładce “Usługi”.