Informacja

Informujemy o możliwości zgłaszania wskazań wodomierza na adres mailowy: odczyty@komunalny.jasienica.pl.

Podając stan licznika wodomierzowego, prosimy o podanie następujących danych: imienia i nazwiska (lub nazwy firmy) oraz adresu, gdzie jest zamontowany wodomierz.