ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY ZAMKNIĘTY DLA KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w całym kraju, Zakład Komunalny w Jasienicy w terminie od wtorku 20 października do odwołania zostaje wyłączony
z bezpośredniej obsługi interesantów.


Wszelkie sprawy mieszkańcy mogą załatwiać kontaktując się z pracownikami telefonicznie
33 815 37 29 oraz poprzez pocztę elektroniczną biuro@komunalny.jasienica.pl. Ponadto informujemy, że sprawy można załatwić korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się za wejściem głównym.

W wyżej wymienionym terminie kasa będzie NIECZYNNA. Wszelkie płatności należy dokonywać elektronicznie na rachunek bankowy Zakładu Komunalnego w Jasienicy:
98 8117 0003 0001 2784 2000 0010 lub w przypadku faktur za kanalizację na wskazany
w nich rachunek bankowy.

W przypadku spraw pilnych ale również podpisywania umów bądź wydania warunków prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny 33 815 37 29, celem ustalenia wizyty.

Zapisy na wywóz nieczystości ciekłych odbywają się wyłącznie telefonicznie.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców ograniczamy możliwość bezpośrednich kontaktów. Zapewniamy jednak, że dołożymy wszelkich starań abyście Państwo zostali obsłużeni szybko, bezproblemowo i skutecznie.