Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, że od dnia 22 listopada 2021 roku obowiązuje nowy cennik opłat za świadczone usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Jasienica i transportu nieczystości ciekłych.