Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jasienica
Adobe Reader

Finansowanie Projektu

Projekt Finansowany z Uni Europejskiej"Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"

Beneficjent: Gmina Jasienica

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 32 336 672,70 PLN

Dotacja z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności: 19 709 699,82 PLN

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 4 683 093,06 PLN

Pozostała część kosztów będzie pokryta ze środków własnych Beneficjenta  (Gminy Jasienica).