Zarządzenie nr ZK.021.25.2021 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 10.11.2021 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Jasienicy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Jasienica i transportu nieczystości ciekłych.

https://komunalny.jasienica.pl/wp-content/uploads/2021/11/Zarzadzenie-nr-ZK.021.25.2021-PDF-108KB.pdf