Zarządzenie nr ZK.021.18.2019 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z 11.10.2019r. w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Jasienicy na terenie Gminy Jasienica w zakresie opróżniania i transportu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.

https://komunalny.jasienica.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zarzadzenie-nr-ZK.021.18.2019-PDF-58-KB.pdf