Gmina Jasienica

Cena za wywóz 1m3 nieczystości ciekłych 21,09 zł brutto

Usługi

Ceny wywozu

Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, że od dnia 16 października 2019 roku obowiązuje nowy cennik opłat za świadczone usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Jasienica i transportu nieczystości ciekłych.

W tabeli poniżej znajdują się nowe ceny zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy nr ZK.021.17.2019 z dnia 09.10.2019 r.:

Lp. Jednostka miary Przedmiot Cena kompletu brutto
1 kpl. 1 m3 86,00 zł
2 kpl. 2 m3 94,00 zł
3 kpl. 3 m3 99,00 zł
4 kpl. 4 m3 104,00 zł
5 kpl. 5 m3 114,50 zł
6 kpl. 6 m3 137,40 zł
7 kpl. 7 m3 160,30 zł
8 kpl. 8 m3 175,20 zł
9 kpl. 9 m3 197,10 zł
10 kpl. 10 m3 219,00 zł
11 kpl. 11 m3 240,90 zł
12 kpl. 12 m3 262,80 zł
13 kpl. 13 m3 284,70 zł
14 kpl. 14 m3 306,60 zł
15 kpl. 15 m3 328,50 zł
16 kpl. 16 m3 350,40 zł
17 kpl. 17 m3 372,30 zł

Stawki w powyższej tabeli obowiązują od 16 października 2019 r.

Wprowadzenie nowej stawki za wywóz ścieków wynika z konieczności dostosowania pobieranych opłat do faktycznie ponoszonych kosztów związanych z odbiorem i zrzutem ścieków.

Płatności za wywóz ścieków można dokonywać na konto Zakładu Komunalnego w Jasienicy o nr 98 8117 0003 0001 2784 2000 0010. W tytule przelewu prosimy o wpisanie nr faktury która ma zostać rozliczona.

Cena wywozu osadu obowiązuje od dnia 11.10.2019  roku:

  • Wywóz osadu z oczyszczalni przydomowej 59,69 złotych brutto/m3

Wywóz nieczystości odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:

  • Poniedziałki 7:00 - 15:00
  • Wtorki 7:00 - 15:00       
  • Środy 7:00 - 15:00
  • Czwartki 7:00 - 15:00
  • Piątki 7:00 - 15:00

Od 1 września 2019 roku, Zakład Komunalny w Jasienicy świadczy dodatkowe usługi wprowadzone Zarządzeniem Nr ZK.021.13.2019
Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy.

Poniżej w załączeniu wykaz usług wraz z cennikiem.