Gmina Jasienica

Cena za wywóz 1m3 nieczystości ciekłych 21,09 zł brutto

Usługi

Ceny wywozu

Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, że od dnia 12 kwietnia 2011 roku obowiązuje nowa stawka opłat za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Jasienica:

Cena za wywóz 1 m3 nieczystości ciekłych wynosi 21,09 zł brutto (zgodnie z uchwałą nr VI/25/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011 r.

Wprowadzenie nowej stawki za wywóz ścieków wynika z konieczności dostosowania pobieranych opłat do faktycznie ponoszonych kosztów związanych z odbiorem i zrzutem ścieków.

Płatności za wywóz ścieków można dokonywać na konto Zakładu Komunalnego w Jasienicy o nr 98 8117 0003 0001 2784 2000 0010. W tytule przelewu prosimy o wpisanie nr faktury która ma zostać rozliczona.

Ceny wywozu obowiązują od dnia 12.04.2011 roku:

  • Wywóz nieczystości - Gmina Jasienica 21,09 złotych brutto/m3
  • Wywóz osadu z oczyszczalni przydomowej 58,99 złotych brutto/m3

Wywóz nieczystości odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:

  • Poniedziałki 7:00 - 15:00
  • Wtorki 7:00 - 15:00       
  • Środy 7:00 - 15:00
  • Czwartki 7:00 - 15:00
  • Piątki 7:00 - 15:00