Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jasienica
Adobe Reader

OTWARCIE OFERT - PRZETARG NA SAMOCHÓD ASENIZACYJNY

Dnia 14.10.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert dla przetargu nieograniczonego na "DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO UŻYWANEGO SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO DWUOSIOWEGO WYPOSAŻONEGO W NOWY ZBIORNIK O POJEMNOŚCI 10 M3"

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty, których cena nie przekracza kwoty jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinanowanie zamówienia.

OTWARCIE OFERT - PRZETARG NA SAMOCHÓD ASENIZACYJNY
OTWARCIE OFERT - PRZETARG NA SAMOCHÓD ASENIZACYJNY