Gmina Jasienica

Cena za wywóz 1m3 nieczystości ciekłych 21,09 zł brutto

O firmie

Zakład Komunalny w Jasienicy został powołany z dniem 1 lipca 2008 r. na mocy Uchwały nr XXI/189/2008 Rady Gminy Jasienica.

Przedmiotem jego działalności jest m.in. prowadzenie usług dla mieszkańców Gminy Jasienica, gminnych jednostek organizacyjnych, oraz podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Jasienica, w zakresie świadczenia usług asenizacyjnych (wywóz nieczystaości ciekłych).