Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jasienica
Adobe Reader

Kontakt

Projekt Finansowany z Uni Europejskiej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (Measure Autorising Officer) – MAO
Andrzej Świerkot tel: 33/815-22-31 wew. 135

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Katarzyna Bula-Muszyńska tel: 33/829-31-47

Stanowisko do spraw technicznych
Edyta Przemyk tel: 33/829-31-47 wew. 13

Bartłomiej Michałek tel: 33/829-31-47 wew. 13

Stanowisko do spraw procedur przetargoych
Lidia Pałecka tel: 33/829-31-47 wew. 12

Stanowisko do spraw finansowo księgowych
Ewa Hryculak tel: 33/829-31-47 wew. 13

Stanowisko do spraw ekonomicznych i sprawozdawczości
Dawid Pękala tel: 33/829-31-47 wew. 14