Gmina Jasienica

Cena za wywóz 1m3 nieczystości ciekłych 21,09 zł brutto

Kontakt

Zakład Komunalny w Jasienicy 

43-385 Jasienica 459, NIP 9372575730

Bank Spółdzielczy w Jasienicy: 98 8117 0003 0001 2784 2000 0010

tel. 33 815 37 29

tel. 33 829 31 47

fax 33 829 31 49

e-mail: biuro@komunalny.jasienica.pl

Pogotowie kanalizacyjne:

tel. 692 497 799