Gmina Jasienica

Cena za wywóz 1m3 nieczystości ciekłych 21,09 zł brutto

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy,

Apel o właściwe użytkowanie kanalizacji!

Zwracamy się do Was z apelem o właściwe użytkowanie kanalizacji. Często w domach do toalet wrzucane są śmieci, tampony, podpaski, chusteczki kosmetyczne, wilgotne chusteczki dla niemowląt,  waciki kosmetyczne czy patyczki do uszu, wynikiem takiego działania są coraz częstsze i poważniejsze awarie.  

Awarie powodują coraz większe problemy (zapychanie się studzienek i rur kanalizacyjnych przy Państwa posesjach), pracownicy Zakładu Komunalnego na bieżąco czyszczą studzienki i pompownie, niestety ilość wrzucanych śmieci jest tak duża, że w efekcie doprowadza do niedrożności urządzeń sanitarnych, co w rezultacie doprowadzi do   zalania ściekami Państwa domu i ogrodu.

W związku z powyższym, mając na uwadze Państwa komfort i bezpieczne użytkowanie kanalizacji, apelujemy o nie wrzucanie do toalet śmieci!
Z naszej strony zapewniamy, że będziemy czynić kontrole studzienek włączeniowych, aby wyeliminować działania tych, którzy Państwu szkodzą.


WPŁATY

Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, że płatności związane z przyłączeniem obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej, jak również opłaty związane z  plombowaniem wodomierza czy odbiorem technicznym przyłącza można wpłacać w kasie lub na konto Zakładu Komunalnego w Jasienicy:

nr 98 8117 0003 0001 2784 2000 0010.

Płatności związane z odprowadzaniem ścieków należy wpłacać na indywidualne konto klienta podane na fakturze, bądź w kasie Zakładu Komunalnego w Jasienicy.