Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jasienica
Adobe Reader

Aktualności

Projekt Finansowany z Uni Europejskiej

Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, iż dnia 30 września 2013 r. zakończone zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. "Zlewnia rzeki Jasieniczanki - budowa kanalizacji sanitarnej".


INFORMACA DLA MIESZKAŃCÓW

Właściciel nieruchomości posiadając na swojej posesji studzienkę kanalizacyjną zobowiązany jest wykonać do niej przyłącze wewnętrznej (domowej) sieci kanalizacyjnej na swój koszt pod nadzorem pracownika Zakładu Komunalnego. Zakład Komunalny pobiera tylko opłatę za wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza w wysokości 80 zł brutto.


03.10.2011 r. została podpisana umowa na zadanie: "Zlewnia rzeki Jasieniczanki - budowa kanalizacji sanitarnej" z firmą:

Firma wiodąca:

Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych "ZRIB" Zygmunt Seweryn, 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Szkolna 6

Partner Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21


Dnia 08.11.2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy wręczone zostały nagrody w konkursie pn. "Kanalizacja rzecz wspaniała o tym wie juz gmina cała". Nagrody wręczyła mgr Katarzyna Bula-Muszyńska - Dyrektor Zakładu Komunalnego wraz z Wójtem Gminy Jasienica mgr inż. Januszem Pierzyną. Upominki dla pozostałych uczestników  konkursu zostały przekazane opiekunom.


Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pn. „Kanalizacja rzecz wspaniała o tym wie już Gmina cała!”.

Klasy I-III
I miejsce – Szymon Fuchs, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy
II miejsce – Natalia Tyrna, Szkoła Podstawowa w Świętoszówce
III miejsce - Julia Światłoch, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach
Wyróżnienie – Patrycja Chybiorz, Szkoła Podstawowa w Świętoszówce

Klasy IV-V
I miejsce – Katarzyna Zontek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy
II miejsce – Gabriela Duława, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy
III miejsce – Wioletta Walas, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach
Wyróżnienie – Angelika Sękowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu

Nagroda Specjalna – Kacper Żółty - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach
Nagroda Specjalna – Katarzyna Suchy - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu

Dla pozostałych uczestników konkursu organizator przewidział zestaw upominków.

Wręczenie nagród oraz upominków odbędzie się 8 listopada 2011 r. o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy.
Prace będą wystawione od 7 listopada godz. 14:00 do 11 listopada 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy.
Zdjęcia nagrodzonych prac w Galerii.


Wójt Gminy Jasienica wraz z Jednostką Realizującą Projekt pn.: „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego” zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym pn.:

„Kanalizacja rzecz wspaniała o tym wie już Gmina cała!”

Konkurs jest adresowany dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Jasienica i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych.

Celem Konkursu jest:
• Promocja Projektu pn.: „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”,
• Zainteresowanie nauczycieli i uczniów Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w szczególności Priorytetem 1.1 – współfinansowaniem infrastruktury ochrony środowiska,
• Rozpowszechnianie wiedzy na temat funduszy unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu,
• Zwrócenie uwagi na stan czystości środowiska na terenie Gminy Jasienica,
• Uświadomienie uczniom jakie korzyści płyną z budowy kanalizacji na terenie naszej gminy.

Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką pracy konkursowej o tematyce dotyczącej:
• Zanieczyszczania środowiska ściekami bytowymi  dostającymi  się do wód i gleby oraz eliminacja tych zanieczyszczeń poprzez realizację Projektu pn.:  „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a także zestawy gadżetów dla wszystkich uczestników Konkursu.
Termin nadsyłania prac:  07.10.2011 r.
Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zawarte są w regulaminie. /sites/default/files/regulamin.pdf

Zgoda rodziców. /sites/default/files/gfx/zgoda_rodzicow.jpg


 

06.09.2010r. została podpisana umowa na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" z firmą:

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
ul.Postępu 15 B
02-676 Warszawa